למידע נוסף על המוצר של Devart והצעת מחיר:

Devart dbForge Query Builder for MySQL

Query Builder עבור MySQL הינו כלי חדש המכיל מגוון אפשרויות המסייעות ביצירה מהירה של שאילתות וניהול מידע מתקדם. הפתרון מאפשר יצירה קלה ביותר של שאילתות מורכבות, מה שלא היה אפשרי בעבר. הרכיב המרכזי של Query Builder הוא דיאגרמה ויזואלית אשר מאפשרת "לצייר" שאילתות. באמצעות הקשות עכבר בודדות, תוכל לייצר טבלאות, join-ים או לערוך תנאים. באמצעות Query Builder תגלה כי תהליך התחקור ועיבוד המידע המתקבל הינו פשוט ביותר. פתרון Query Builder הוא חלק מפתרון dbForge Studio for MySQL, פתרון מלא יותר עבור ניהול ופיתוח בסביבת MySQL.

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook Black Round

© 2018 by SoftCart