למידע נוסף על המוצר של Rebex והצעת מחיר:

Rebex Secure Mail for .NET

SMTP over SSL, IMAP over SSL, POP3 over SSL, S/MIME – שליחה, קבלה ועיבוד דואר אלקטרוני מסביבת מערכות .NET עם תוספי חתימה דיגיטאלית, הצפנות ואישורים.

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook Black Round

© 2018 by SoftCart