למידע נוסף על המוצר של Altova והצעת מחיר:

Altova MapForce Server

פתרון ה Altova MapForce Server מבוסס על המנוע המובנה להסבת מידע של MapForce ומבצע הסבת מידע עבור כל שילוב של XML, בסיסי נתונים, קבצים, EDI, מסמכי Excel, XBRL ו/או שירותי web באמצעות מיפוי מידע אשר בוצע מראש ונשמר בקבצי ההרצה של MapForce Server. עיבוד מראש של מידע מיפוי מאפשר ניצול משאבים טוב יותר וביצועים טובים יותר.

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook Black Round

© 2018 by SoftCart