למידע נוסף על המוצר של SAPIEN והצעת מחיר:

SAPIEN WMI Explorer

Discover WMI�Get a handle on WMI classes and their properties and methods.

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook Black Round

© 2018 by SoftCart